Nokia/Microsoft


 

Nokia

3

3.1

5

6

7 Plus

8

 

Lumia 5xx/6xx

520

530

532

535

625

630

640

650

 

Lumia 8xx/9xx

820

920

925

 

Lumia 1xxx

1320

1520

 Surface

 

SURFACE RT

SURFACE RT 2

SURFACE RT 3

SURFACE PRO

SURFACE PRO 2

SURFACE PRO 3

SURFACE PRO 4

SURFACE PRO 5